O nama

Gončin d.o.o.

Preduzeće Gončin d.o.o. je porodično proizvodno preduzeće čiji počeci kreću kroz osnivanje s.p. 1989. godine čime je i zvanično započeta proizvodnje ženske modne odjeće sa 4 zaposlena. 2002. god. dolazi do osnivanja d.o.o. od kada kreće proizvodnja specijalne radne i zaštitne odjeće namjenjenje za rad u različitim industrijskim sekorima. Kako je riječ o porodičnoj kompaniji, poslovanje preduzeća započelo je na porodičnom imanju, nakon čega se preduzeće postepeno širilo i svoje poslovanje i proizvodne kapaciteta sa preko 120 modernih mašina za tekstil izgradilo na površini oko 1.500m2.

Sa povećanjem obima posla, preduzeće je ulagalo u proširenje proizvodnih kapaciteta, novih tehnologija, poslovne infrastrukture te kao rezultat dosadašnjeg rada izgradilo zavidinu reputaciju poslovnog subjekta koji danas zapošljava oko 60 radnika.

Brz rast preduzeća dovodi do ulaganja u nove mašine i opremu i usvajanje savremenih metoda proizvodnje, sa ciljem što većeg stepena finalizacije i kvaliteta proizvoda krajnjim kupcima.

Cjelokupan proces proizvodnje, prodaje, skladištenja proizvoda, preduzeće obavlja u vlastitom proizvodno-prodajnom prostoru. Preduzeće preko 95% svojih proizvoda plasira na inostrana tržišta (Austrije, Njemačke, Slovenije, i drugih okolnih zemalja regiona), dok se 5% plasira na domaće tržište. Preduzeće posjeduje ISO 9001:2008 sertifikat koji garantuje efikasan sistem upravjanja kvalitetom, ISO 14001 sertifikat koji garantuje sistem zaštite životne sredine kao i BSCI standard koji garantuju poštovanje socijalih standarda. Iz godine u godinu preduzeće bilježi konstantan rast kako obima proizvodnje tako i broja zaposlenih, uz značajne investicije u opremu i infrastrukturu.

Kompanija Gončin d.o.o. je do sada na inostranom tržištu sarađivala najviše sa kompanijama za koje je vršila usluge „lohn“ proizvodnje čiji su kupci diktirali cijene i rokove isporuke a direktnu isporuku poručenih roba plasirali kao svoj brend na lokalnom tržištu. Kroz dosadašnji period poslovanja preduzeća, uspostavljene su snažne poslovne veze i razvijeni partnerski odnosi bazirani na povjerenju i uzajamnom uvažavanju dobavljača, domaćih i inostranih kupca, što je preduzeću osiguralo dobar imidž, prosperitet i sigurnost poslovanja za realizaciju novih poslovnih investicija.

DISTRIBUCIJA
Pored razvijene veleprodajne mreže, naš asortiman će uskoro dobiti i maloprodaju u vidu butika, pa kvalitetna zaštita više ne predstavlja luksuz dostupan samo kompanijama, već svaki električar, baštovan ili moler može nabaviti vrhunsku zaštitu.
ODGOVORNO POSLOVANJE
Pored toga što unutar naše kompanije poslujemo po visokim svjetskim standardima i sva roba koju nudimo našim potrošačima je sertifikovana i odgovara važećim evropskim i srpskim standardima.

Korporativni video