O nama

Preduzeće Gončin d.o.o. je porodično proizvodno preduzeće čiji počeci kreću kroz osnivanje s.p. 1989. godine čime je i zvanično započeta proizvodnje ženske modne odjeće sa 4 zaposlena. 2002. god. dolazi do osnivanja d.o.o. od kada kreće proizvodnja specijalne radne i zaštitne odjeće namjenjenje za rad u različitim industrijskim sekorima. Kako je riječ o porodičnoj kompaniji, poslovanje preduzeća započelo je na porodičnom imanju, nakon čega se preduzeće postepeno širilo i svoje poslovanje i proizvodne kapaciteta sa preko 120 modernih mašina za tekstil izgradilo na površini oko 1.500m2.

Sa povećanjem obima posla, preduzeće je ulagalo u proširenje proizvodnih kapaciteta, novih tehnologija, poslovne infrastrukture te kao rezultat dosadašnjeg rada izgradilo zavidinu reputaciju poslovnog subjekta koji danas zapošljava oko 60 radnika.

Brz rast preduzeća dovodi do ulaganja u nove mašine i opremu i usvajanje savremenih metoda proizvodnje, sa ciljem što većeg stepena finalizacije i kvaliteta proizvoda krajnjim kupcima.

Cjelokupan proces proizvodnje, prodaje, skladištenja proizvoda, preduzeće obavlja u vlastitom proizvodno-prodajnom prostoru. Preduzeće preko 95% svojih proizvoda plasira na inostrana tržišta (Austrije, Njemačke, Slovenije, i drugih okolnih zemalja regiona), dok se 5% plasira na domaće tržište. Preduzeće posjeduje ISO 9001:2008 sertifikat koji garantuje efikasan sistem upravjanja kvalitetom, ISO 14001 sertifikat koji garantuje sistem zaštite životne sredine kao i BSCI standard koji garantuju poštovanje socijalih standarda. Iz godine u godinu preduzeće bilježi konstantan rast kako obima proizvodnje tako i broja zaposlenih, uz značajne investicije u opremu i infrastrukturu.

Kompanija Gončin d.o.o. je do sada na inostranom tržištu sarađivala najviše sa kompanijama za koje je vršila usluge „lohn“ proizvodnje čiji su kupci diktirali cijene i rokove isporuke a direktnu isporuku poručenih roba plasirali kao svoj brend na lokalnom tržištu. Kroz dosadašnji period poslovanja preduzeća, uspostavljene su snažne poslovne veze i razvijeni partnerski odnosi bazirani na povjerenju i uzajamnom uvažavanju dobavljača, domaćih i inostranih kupca, što je preduzeću osiguralo dobar imidž, prosperitet i sigurnost poslovanja za realizaciju novih poslovnih investicija.

Gončin Gradiška - Certifikat 2019

Sertifikati:

– ISO 9001:2008 sertifikat koji garantuje efikasan sistem upravjanja kvalitetom
– ISO 14001 sertifikat koji garantuje sistem zaštite životne sredine
– BSCI standard koji garantuju poštovanje socijalih standarda